Ж.ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ

  ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

  Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж МКҚК

  директорының          «___»_____________2018 жылғы

  бұйрығымен бекітілген

   

   

  Батыс Қазақстан облысы Білім басқармасы  «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі»  МКҚК

  Ішкі тәртібінің Ережесі

  ( әрі қарай- колледж)

   

  1 Жалпы ережелер

  1.1 Осы ішкі тәртіп Ережесі 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына; Педагогикалық әдеп қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 8 қаңтардағы № 9 бұйрығына  сәйкес;  Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы  2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына, 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің және колледж жарғысы – білім алушылардың білім беру мен тәрбиелеу, интеллектуалды, рухани-адамгершілік, шығармашылық және кәсіби дамуына жүзеге асыру үшін қолайлы мүмкіндіктер жасау,  олардың білім беру қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыру, барлық қатысушылардың құқықтарын және заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету, олардың құқықтары мен міндеттерін орындау мақсатында колледж жұмысының ішкі тәртібін реттеу үшін жасалды.