КОЛЛЕДЖІШІЛІК БАҚЫЛАУ

2023-2024 оқу жылына арналған колледжішілік бақылау  жоспары

Колледжішілік бақылаудың мақсаты:

- колледж қызметін жетілдіру;

- білім беру сапасын арттыру;

- білім беру саласындағы ҚР заңнамасын сақтау;

- білім беру үрдісінің даму үрдістеріне талдау және болжау жүргізу.

Колледжішілік бақылаудың  міндеттер:

- колледждің оқу-тәрбие үрдісінің жағдайы туралы ақпаратты жинау және өңдеу;

- барлық басқару шешімдерін іске асыру бойынша кері байланысты қамтамасыз ету;

- оқытушылардың жұмыс тәжірибесін зерделеу;

- колледждің педагогикалық қызметкерлеріне оқу-тәрбие жұмыстарына әдістемелік көмек көрсету;

- пәндер бойынша ҚР МЖМБС, ОЖБ, КТЖ талаптарының орындалуын мерзімдік тексеру;

- оқу пәндерін оқыту сапасын, оқытушылардың оқу – тәрбие жұмысының мазмұнына, түрі мен әдістеріне қойылатын ғылыми - негізделген

 талаптарының сақталуын жүйелі бақылау;

- білім алушылардың білімін меңгеру процесін, олардың даму деңгейін, өз бетінше білім алу әдістерін меңгеруді кезең-кезеңмен бақылау;

- колледждің барлық жұмыс жоспарларының және қабылданатын басқару шешімдерінің орындалуын үнемі тексеру.

 

№ р/с

Бақылаудың мазмұны

Бақылау объектілері

Бақылау мерзімдері

Бақылауға жауаптылар

Бақылау нәтижелерін тарату/қорытындыларын шығару нысаны

 

1.

Колледждің материалдық-техникалық, ұйымдастырушылық

жағдайларын өрт қауіпсіздігі талаптарына, санитарлық-эпидемиологиялық тәртібінің талаптарына сәйкестігін бағалау

 

Ғимараттың инженерлік

инфрақұрылымы, аумағы, үй-жайлары,

колледждің құжаттары

тамыз

Шаруашылық меңгерушісі

Тексеру нәтижелерін әкімшілік кеңес отырысында қарау

2.

ҚР «Білім туралы» заңын

сақтау. Колледждің қабылдау тәртібін сақтау

Оқушылардың

жеке істері

(құжаттары)

тамыз

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары

Оқуға қабылдау

туралы бұйрық

 

3.

Оқу үдерісі кестесі мен ОЖБ ҚР МЖМБС талаптарына сәйкестілігі

Оқу үдерісінің,

кестесі, Сабақ кестесі

тамыз

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары

Педагогикалық кеңес

 

4.

Педагогикалық ұжымның сапалық құрамын талдау. Оқытушылардың

жүктемесін талдау, талаптарға сәйкестігі

Оқытушыларды

тарифтеу

 

тамыз

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Әкімшілік кеңес

отырысына ақпарат

 

5.

Пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендердің жасақталуына талдау

кабинеттер

тамыз

Директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары

 

Анықтама

Әкімшілік кеңес

отырысына ақпарат

6.

Пәндер бойынша жұмыс

бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды құру сапасын анықтау

КТЖ, жұмыс

бағдарламалары,

сабақ жоспарлары

қыркүйек

кафедра

жетекшілері

Анықтама

Әкімшілік кеңес

 

7.

Біліктілікті арттыру қажет педагогтардың тізімін нақтылау және түзету

Кәсіби дайындық

деңгейі

қыркүйек

Директордың

ОӘЖ жөніндегі

орынбасары

Біліктілікті арттыру

жоспары

 

8.

Студенттердің жеке істерін ресімдеудің сапасы мен дұрыстығын бағалау. Оқу жылының басына контингентті тексеру

Студенттердің

жеке істері

 

қыркүйек

Бөлім меңгерушілері

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

9.

Оқу жылының басында топ

кураторларының журналдары мен сынақ кітапшаларын ресімдеу кезінде бірыңғай орфографиялық режимді сақтау.

Журналдар мен

сынақ кітапшалары

 

қыркүйек

Бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

10.

ҚР «Білім туралы» Заңын орындау. Жаңа оқу жылында кітапхана қорының оқулықтармен

қамтамасыз етілуін талдау

Кітапхана қоры

қыркүйек

Кафедра

меңгерушісі

 

Ақпараттық анықтама.

Әкімшілік кеңесте

қарау

 

11.

ҰБДБ деректер базасын

толтыру үшін бұйрықтар

дайындауды тексеру

Бұйрықтар,

студенттердің

жеке істері

қыркүйек

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары,директордың

АКТ жөніндегі орынбасары,

Бөлім меңгерушілері

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

12.

Білім алушыларды медициналық

тексеру нәтижелерін талдау

Оқытушылардың медициналық кітапшалары,

білім алушыларды

медициналық тексеру

қыркүйек

Медицина

қызметкері

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

13.

Оқытушының кәсіби

деңгейін бағалау, сабақтарда қолданылатын әдістер мен тәсілдерді түзету

Оқытушылар

Жыл бойы

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары, Директордың

ОӘЖ жөніндегі орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

14.

Практиканың үлгілік оқу

бағдарламалары талаптарының сәйкестігін, жеке тапсырмалардың

сапасын тексеру

Практика

бойынша ЖЖ және КТЖ, жеке тапсырмалар

қыркүйек

Директордың

ОӨЖ жөніндегі

орынбасары

Анықтама.

Әкімшілік

кеңесте қарау

 

15.

Колледждегі ӨҚ талаптарының сақталуын тексеру, студенттер мен оқытушылардың төтенше жағдай кезінде өмірді қорғау дағдыларын

меңгеруін бағалау.

ТЖ жағдайында

өмірді қорғау

дағдылары

 

Жылына екі рет

Шаруашылық меңгерушісі

 

Анықтама, Бұйрық.

 

16.

Оқытушылардың сабақ жоспарларын жасау сапасын бағалау

Оқытушыладың

сабақ жоспары

Жыл бойы

Директордың ОӘЖ жөніндегі

орынбасары

Әкімшілік

кеңеске анықтама

 

17.

1 курса студенттерінің

жаңа әлеуметтік –педагогикалық жағдайға бейімделуі

Оқытушылар

дың қызметі

 

қыркүйек

Психолог

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

18.

Дәрісханадандан тыс

жұмысты ұйымдастыру

 

Оқытушылар

дың қызметі

 

қыркүйек

Директордың

ТЖ, АКТ

жөніндегі

орынбасарлары

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

19.

«Тәуекел топтары»

кураторларының жұмысын талдау

Кураторлар

қазан

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

20.

Оқушылардың жүйелі түрде жіберілуін анықтау мақсатында топтарда сабаққа қатысуын талдау

Дәрісханаларбойынша

күнделікті бақылау.

Кураторлардың

есебі

Жыл бойы

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

21.

Аттестациялық бағалардың уақытылы қойылуын тексеру, баға қоюдың әділдігі, аралық бақылауды

директорлық бақылаумен салыстыру

Оқытушылар

дың жұмысы

 

Жылына екі рет

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

22.

Жас оқытушы мектебін

өткізу сапасын бағалау

 

ӘО басшысының

жоспарына сәйкес

мектептерді өткізуді және оқытушылардың

қатысуын ұйымдастыру

Жыл бойы

Директордың

ОӘЖ жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

23.

Білім алушылардың оқылатын пәндерге қызығушылығын дамытуға кафедра күндерінің әсері,

білім деңгейін көтеру, білім алушылардың дербестікке үйрету және шығармашылығын дамыту

Кафедра

жұмысы

 

Жыл бойы

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары, Директордың

ОӘЖ жөніндегі орынбасары

Ақпараттық анықтама

Әдістемелік кеңесте

қарау

 

24.

Суицидалды көріністердің

алдын алу бойынша тәрбие жұмысын талдау

1-4 курс

Жыл бойы

Директордың ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте қарау

 

25.

Пәндер бойынша студенттердің білім сапасы мен оқып үйренгендігінің деңгейін бағалау. Бірінші жартыжылдықтағы аралық үлгерімді талдау

1-4 курс

Жылына екі рет

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Бұйрық, анықтама

директор жанындағы

кеңесте қарау

 

26.

Оқытушылардың жұмысын

талдау

 

оқытушылар

желтоқсан

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары, Директордың

ОӘЖ, жөніндегі орынбасары

Анықтама Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

27.

Білім беру үдерісіне

педагогикалық инновациялар мен жаңа білім беру технологияларын,

оқытудың белсенді әдістерін енгізу

нәтижелілігін талдау

Педагогикалық

инновациялық

білім беру

технологияларын енгізу

бойынша жұмыс

Желтоқсан -ақпан

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

28.

Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша тәрбие жұмысын талдау

1-4 курс

ақпан

Директордың ТЖ жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру.

29.

Оқу үдерісін ұйымдастыру

кезінде оқытушылардың

АКТ-ны қолдануы

Таныстырылым

дар (презентациялар), бейне және аудио жазбалардың

болуы

Жыл бойы

Директордың

АКТ жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру.

30.

Журналдарды рәсімдеу

кезінде бірыңғай

талаптарды сақтау.

Журналдарды толтыру сапасын талдау.

Журналдар

Ай сайын

Бөлім

меңгерушілері

Анықтама

Директордың ОЖ

жөніндегі орынбасары

маңындағы кеңесте

қарастыру

31.

Мұғалімдердің конкурстар

мен іс-шараларға қатысуын

талдау

 

Педагогикалық

құрамы

 

Жылына екі рет

Директордың

ОӘЖ жөніндегі

орынбасары

Анықтама.

Әдістемелік кеңесте

қарастыру

 

32.

Тәжірибені ұйымдастыру

және жеке тапсырмаларды

орындау сапасын тексеру

 

Тәжірибе

бойынша

сабақтар, жеке

тапсырмалар

Жылына екі рет

Директордың ОІЖ жөніндегі

орынбасары, Директордың

ОӘЖ, жөніндегі орынбасары

Анықтама.

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру

33.

Оқытушылардың колледждегі әдістемелік жұмысқа қанағаттанушылық

деңгейін талдау. Оқытушылардың

әдістемелік қажеттіліктерін

анықтау

Оқытушылар

Жылына екі рет

Директордың

ОӘЖ жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

34.

Дипломдардың дұрыс және

уақтылы рәсімделуі. Бұйрықтардың уақытылы рәсімделуі.

Дипломдар,

бұйрықтар

 

мамыр

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

35.

Түлектердің білім деңгейін

талдау

 

ҚА нәтижелері

мамыр

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Бөлім

меңгерушілері

МҚА төрағалардың

есептері

 

 

КОЛЛЕДЖБЕН БАЙЛАНЫС
Мекен-жайы: Қазақстан 090000, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 173
Телефон: (7112) 24-03-72, 24-01-73, 24-03-45, 31-40-46
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОҚУ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев көшесі, 173

БСН 990940002548
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6096512F0007757685
"ForteBank" АҚ Орал қаласындағы филиалы. кбе 16
Клиент үшін бірегей код: СEA2272374

Бүгін 150

Кеше 316

Осы аптада 466

Осы айда 5422

Барлығы 199149

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Посмотреть на карте Уральска