ВЫСШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

  ИМЕНИ Ж. ДОСМУХАМЕДОВА

  Результат собеседование

  4S01140102-ШЕТЕЛ ТІЛІНЕН БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ МҰҒАЛІМІ Әңгімелесу парағы (17.08.2021)

  5AB01140101 – Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры Әңгімелесу қорытындысы.

  4S0110605- ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМІ. ӘҢГІМЕЛЕСУ ҚОРТЫНДЫСЫ

  4S0110605- ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМІ. ӘҢГІМЕЛЕСУ ҚОРТЫНДЫСЫ

  4S0110605- ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМІ. ӘҢГІМЕЛЕСУ ҚОРТЫНДЫСЫ

  5AB01140101 – Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры. Әңгімелесу қорытындысы. 17.08.2021.

  4S01140301 - Көркем еңбек мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы. 17.08.2021

  4S01140201 - Мектепке дейінгі, бастауыш және негізгі орта білім берудің музыка мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы

  5AB01140101 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры. Әңгімелесу қорытындысы. 17.08.2021

  4S01140602 - Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы. 17.08.2021 ж.

  4S01140501- Дене тәрбиесі мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы. 16.08.2021 ж. 9-11 сынып

  5AB01140303 - Шетел тілін оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры. Әңгімелесу қорытындысы. 11.08.2021 ж.

  5AB01140303 - Шетел тілін оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры. Әңгімелесу қорытындысы. 11.08.2021 ж.

  5AB01140101 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры мамандығы. Әңгімелесу қорытындысы. 11.08.2021 ж.

  5AB01140101 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры мамандығы. Әңгімелесу қорытындысы. Ақылы орыс тобы. 11.08.2021 ж.

  5AB01140101 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі қолданбалы бакалавры мамандығы. Әңгімелесу қорытындысы. Ақылы қазақ тобы. 11.08.2021 ж.

  Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (09.08.2021)

  Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Шетел тілі мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (09.08.2021)

  4S01140102 - ШЕТЕЛ ТІЛІНЕН БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ МҰҒАЛІМІ. ӘҢГІМЕЛЕСУ ҚОРТЫНДЫСЫ (06.08.2021)

  4S0110605- ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМІ. ӘҢГІМЕЛЕСУ ҚОРТЫНДЫСЫ (06.08.2021)

  4S01120102 - МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТӘРБИЕШІСІ. ӘҢГІМЕЛЕСУ ҚОРТЫНДЫСЫ (06.08.2021)

  Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (04.08.2021)

  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Әңгімелесу қорытындысы (04.08.2021)

  4S01140701 - Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (04.08.2021)

  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Әңгімелесу қорытындысы (04.08.2021)

  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Әңгімелесу қорытындысы (04.08.2021) орыс бөлімі 

  Орыс тілі мен әдебиет мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (04.08.2021)

  4S01140605 - Шетел тілі мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (02.08.2021)

  Бастауыш білім беру мамандығы. Әңгімелесу қорытындысы (02.08.2021)

  Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Әңгімелесу қорытындысы (02.08.2021)

  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту. Әңгімелесу қорытындысы (02.08.2021)

  Ақылы бөлім мамандықтары. Әңгімелесу қорытындысы (02.08.2021)

  Әңгімелесу қорытындысы (23.07.2021)

  Әңгімелесу қорытындысы (21.07.2021)

  4s01140201 - Мектепке дейінгі, бастауыш және негізгі орта білім берудің музыка мұғалімі