Ж.ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ

  ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

  КОЛЛЕДЖДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ – МІНДЕТТЕРІ МЕН МИССИЯСЫ

  Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж» МКҚК миссиясы – адами рухани құндылықтарды сақтау мен жетілдіру арқылы қоғамның интеллектуалдық элитасын дайындау, оқу үрдісі мен инновациялық бағыттарды интеграциялау негізінде қоғам, мемлекет және тұлғаның өмір бойы қолжетімді және сапалы нәтижеге бағытталған техникалық және кәсіптік білімге қажеттіліктерін қанағаттандыру.

  Біздің орнымыз: Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж» МКҚК – бәсекеге қабілетті, кәсіби құзыретті, орта буын мамандарын даярлайтын ғылыми-әдістемелік білім беру кешені, тәрбиелеу және білім беруді интеграциялау, ғылыми зерттеулерді енгізу орталығы.

  Неге ұмтыламыз:

  Колледж бәсекеге қабілетті кәсіби орта білікті мамандарды даярлайтын, білім беруде озат әдістер мен технологияларды тиімді қолданатын Қазақстанның ТжКББ жүйесінің көшбасшысы мен әдістемелік орталығы.

  Колледж жұмысының стратегиялық бағыттары айқын анықталған:

  • «Қазақстан-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауындағы Мәңгілік ел – ұлттық идеясын жүзеге асыру мақсатында еліміздің тағдырына жауапкершілік сезімі бар, ықпалдастыққа және мәдениаралық қатынасқа қабілетті, өзіндік шешім қабылдай алатын білімді көшбасшы қасиеттері бар тұлғаны даярлауға бағытталған колледждің оқу-тәрбие үрдісінде кешенді іс-шараларды ұйымдастыру;

  • Кәсіптік стандарттар талаптарына сәйкес бәсекеге қабілетті мамандар даярлау, педагогтар мен студенттердің тұлғалық және кәсіби құзыреттілігін жетілдіруге жағдай жасау;

  • Болашақ маманның рухани-адамгершілік құндылықтарын, интеллектуалдық және дене мүмкіндіктерін ашуға, денсаулық сақтау, ақпараттық-оқыту ортасын жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға қолайлы жағдай жасау;

  • 2010-2020 жылдарға арналған «ҚР білім беруді дамыту бағдарламасының» іс-шараларын орындау мақсатында электрондық оқыту (е-leaning) жағдайында педагогикалық ұжымның жұмысын жетілдіру, ақпараттық оқыту ортасын дамыту;

  • Оқытудың жаңа технологияларын, электрондық оқулықтар мен электрондық-әдістемелік жүйелерді оқу-тәрбие үрдісіне енгізуді жалғастыру, мультимедиялық кабинеттердің жұмысын жетілдіру;

  • Электрондық басқару мен бақылаудың автоматтандырылған жүйесін жетілдіру;

  • Колледж түлектерінің бірнеше мамандық алып шығуларына, үш тілді меңгерулеріне мүмкіндік жасау, тереңдетілген шет тілін оқытуды жалғастыру;

  • Педагогикалық менеджмент негіздерін оқу-тәрбие үрдісіне енгізу;

  • Еңбек нарығына мониторинг жүргізу, маркетингтік зерттеу жұмыстарын жалғастыру;

  • Әлеуметтік серіктестермен өзара белсенді қарым-қатынас жасау, координациялық кеңестің жұмысын жалғастыру;

  • Жастарға патриоттық тәрбие беру, олардың азаматтық және әлеуметтік белсенділігін көтеру жұмысын жалғастыру;

  • Педагог кадрлардың кәсіби құзыреттілігін арттыру, өзін-өзі бағалау жұмысын жүйелеу;

  • ҚР Конституциясының 23 жылдығына, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына, Ұлы Отан соғысында Кеңес халқы Жеңісінің 70 жылдығына, «ЭКСПО-2017» халықаралық көрме өткізуге бағытталған іс-шараларды жоспарлау.

  Колледжде студенттер контингентін сақтау, оқу-тәрбие үрдісінде АКТ пайдалану және электрондық-әдістемелік жүйе жасақтау, халықаралық және әлеуметтік серіктестермен тығыз қарым-қатынас орнату бағытында жұмыстар мақсатты жүргізіледі.

  Білім сапасын көтеру бағытындағы колледждің мақсаты: болашақ мамандардың рухани, интеллектуалдық және кәсіби мүмкіндіктерін ашуға жағдай жасау, әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті, құзыретті маман дайындау.

  Міндеттер:

  • Білім сапасының стратегиясын, білім беру мазмұнын өзгерту;

  • Денсаулық сақтау ортасын құру;

  • Ұлттық мәдени құндылықтарды қалыптастыратын әлеуметтендіру ортасын құру;

  • Сапалы білімді меңгерту мақсатында ақпараттық оқыту ортасын құру, ақпараттық қормен жұмысқа ұжымды дағдыландыру;

  • Студенттер мен оқытушылар үшін автоматтандырылған жұмыс орнын жасақтау;

  • Жеке тұлғаны қалыптастыруда, қоғамдағы «студент–педагог-ата-ана» арақатынасының тиімді нәтижеге жетуіне жағдай туғызу;

  • Креативті ойлауды, әдістемелік, педагогикалық және басқару кәсіпкерлігін арттыру, тұлғалық-кәсіптік құзыреттіліктерін қалыптастыру, оқыту мазмұны мен технологиясын жаңарту негізінде білім сапасын көтеру;

  • Бар қорды тиімді пайдалану, қосымша қаражат тартуды қамтамасыз ететін жаңа ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдерді енгізу, колледждің инновациялық әлеуетін арттыру;

  • Жаңартылған басқару талаптарын енгізу.

  Күтілетін нәтиже /болашақ маман моделі/:

  • еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, жауапты, өз кәсібін және үш тілді еркін меңгерген орта буын маманы;

  • кәсіптік стандарт талаптарына сәйкес тиімді жұмыс жасай алатын, үнемі кәсіби өсуге, өмір бойы білім алуға, әлеуметтік және кәсіптік ұтқырлыққа дайын маман;

  • ҚР ТжКББ ұйымдарының арасындағы колледждің тұрақты рейтингі, имиджін көтеру.

  Колледж қызметінің негізгі бағыттары: білім беру қызметтерін ұсыну; тәрбие жұмысы; әлеуметтік серіктестік және педагогтар, қызметкерлер, студенттер мен басқаларды әлеуметтік қорғау.

  Колледж қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау келесі бағытта жүргізіледі:

  • ұлттық мәдени құндылықтарды қалыптастыратын әлеуметтік орта;

  • денсаулық сақтау ортасы;

  • ақпараттық оқыту алаңы;

  • үштұғырлы тіл саясатын жүзеге асыру ортасы;

  • үздік білім алушылар мен оқытушылардың жұмысын бағалау, зерделеу т.б.

  Ұлттық мәдени құндылықтарды қалыптастыратын әлеуметтік ортаның міндеттері:

  • Отанға деген сүйіспеншілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу;

  • жеке тұлғаны қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу;

  • ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;

  • қалыптан тыс жағдайдан жол тауып шығуға үйрету, оқу бағдарламасын модулдеуді үйрету;

  • ақпараттық оқу алаңын құруды үйрету; білім алушыларды жүйелі ойлауға бағыттау;

  • өзін-өзі басқаруға, басқару дағдыларын қалыптастыруға үйрету.

  Денсаулық сақтау ортасының міндеттері:

  • студенттер мен педагогтардың, қызметкерлердің денсаулығын сақтауға жағдай жасау;

  • колледжде санитарлық- гигиеналық талаптарға сай тазалық, тәртіп орнату;

  • спорт секциялары мен клубтары жұмысын белсендіру;

  • спорттық материалдық базаны кеңейту.

  Болашақ мұғалімдерді ақпараттық оқыту алаңында жұмыс жасауға тарту:

  • оқытушылар мен оқушылар үшін автоматтандырылған жұмыс орнын жасақтау;

  • болашақ мұғалімдердің әдістемелік жұмысқа дайындығы диагностикасының автоматтандырылған бағдарламасы негізінде педагогтардың біліктілік деңгейін көтеру;

  • оқу жоспарындағы өз таңдауы бойынша пәндеріне бөлінген сағаттарды болашақ мұғалімдердің ақпараттық, коммуникативтік, проблеманы шешу құзыреттіліктерін дамытуға бөлу;

  • жаңа қоғам мұғалімі- ұйымдастырушысы (супервайзер) моделі негізінде студенттерді педагогикалық қызметке дайындау.

  Үштұғырлы тіл саясатын жүзеге асыру:

  • ең жоғарғы деңгейде шетел тілін оқып-үйренуге жағдай жасау;

  • English Discoveries Online/ Offline мультимедиялық курсы жобасы бойынша он деңгейде ағылшын тілін меңгерген мұғалімдерді дайындау жұмысын сапалы жалғастыру;

  • шетелдік волонтерлармен кездесулер, тренингтер ұйымдастыру.

  Үздік білім алушылар мен оқытушылардың жұмысын бағалау, зерделеу:

  • Оқытудың, әр білім алушының білімі мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың біртұтас жүйесін құрастыру;

  • “Жыл оқытушысы”, “Үздік кафедра”, “Үздік кабинет”, “Үлгілі секция” т.б. байқауларын ұйымдастыру;

  • облыстық, республикалық байқауларға, сайыстарға белсенді қатысуға жағдай жасау;

  • педагогтардың жұмысын бағалаудың рейтинг жүйесін жетілдіру;

  • педагогтардың әдістемелік портфолиосын толықтыру;

  • нәтижеге бағытталған білім беруде “педагог - студент” интерактивті қарым-қатынасын жүзеге асыру