Ж.ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ

  ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

  Ж.ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖДІҢ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ КЕЗЕҢДЕРІ

  1 – КЕЗЕҢ

  Бастапқы қадам:

  Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігінің координаторы Даулетбаева А.Т. колледждің материалдық-техникалық базасымен танысып,  әкімшілік құраммен өзін-өзі бағалауға даярлық семинарын өткізді. 

                              Колледжбен танысу                                            Колледжбен танысу

               Колледжбен танысу                                                           Колледжбен танысу

  2014 жылдың қараша айынан 2015 жылдың ақпан айына дейін колледждің басқару комитеті институционалды аккредиттеудің келесі бағыттары бойынша колледждің өзін-өзі бағалау есебін даярлау жұмыстарын жүргізді: 

  - 1-стандарт. Колледж миссиясы, мақсаты мен міндеттері. Жоспарлау және тиімділік.

  - 2-стандарт. Басқару және менеджмент.

  - 3-стандарт. Білім алушылар.

  - 4-стандарт. Білім беру бағдарламалары.

  - 5-стандарт. Оқытушылар құрамы және оқыту тиімділігі.

  - 6-стандарт. Материалдық-техникалық, кітапханалық, ақпараттық қорлар. 

  2 – КЕЗЕҢ

  2015 жылдың 6-8 сәуірінде сыртқы бағалау (колледждегі аудит) өткізілген эксперттік топтың құрамы:

  ұсыныс беріңіздер. Барлық берілген сұрақтарға міндетті түрде жауап беріледі.


   Сыртқы бағалауды өткізу 

  Колледж директоры Ш.Х.Құрманалинамен интервью               Колледжбен танысу

                               Колледжбен танысу                                                           Колледжбен танысу

                  Бөлім меңгерушілерімен интервью                         Сабаққа қатысу  

                Жұмыс  берушілермен интервью                                    Электрондық кестемен танысу 

                          Колледж студенттерімен интервью           Колледж түлектерімен интервью

                                                              Практика базаларымен танысу

                                   Құжаттармен танысу                                         Колледж бітірушілермен танысу  

  Есеп пен ұсыныстар даярлау  

  3 – КЕЗЕҢ

  Аккредитация материалдарын даярлау және шешім қабылдау.